Expertise

Civiel recht

Wilt u beslag leggen op het vermogen van uw debiteur? Of komt uw contractpartij haar verplichtingen niet na? Of bent u aansprakelijk gesteld voor het veroorzaken van een schade?

Onder het civiel recht vallen onder andere het erfrecht, arbeidsrecht, huurrecht, vermogensrecht, handelsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

 

Bij Fast advocatuur kunt u ook terecht met dit soort zaken. Bel fast advocatuur of stuur een

WhatsApp-bericht, dan belt de advocaat u zo snel mogelijk terug om uw vraag met u te bespreken.