Expertise

Transportrecht

Betaalt uw opdrachtgever uw vracht niet uit? Of heeft u een dispuut over het overliggeld? Of heeft u een ander geschil dat betrekking heeft op het transportrecht? Fast advocatuur kan u daarbij helpen! 

 

Zaken die Fast advocatuur behandelt hebben betrekking op zowel de binnenvaart als het wegvervoer. Bij deze behandeling is vaak internationale wetgeving zoals het CMR- en CMNI-verdrag van toepassing. Zo kunt u bij Fast advocatuur terecht voor geschillen met uw bevrachter, retentierecht op lading, stuwadoorsschades, bemanningszaken, aan- en verkoop van schepen etc. Fast advocatuur verleent ook bijstand in transportrecht gerelateerd strafzaken en bestuursrechtzaken, zoals een boete van dat u heeft ontvangen van de ILenT.